مراقبت از پوست skin care

microdermabrasion

هیدروپلاس هیدرو درمی

پیلینگ

ماساژ صورت

پاک سازی پوست

microdermabrasion:

جوان و شفاف نمودن پوست از طریق برداشتن لایه های ضخیم و شاخی اپیدرم

هیدروپلاس هیدرو درمی:

هیدروپلاس و هیدرودرمیجهت آبرسانی و ویتامینه نمودن پوست

ماساژ صورت

ماساژصورت جهت ورزیده کردن عضلات صورت و تسریع گردش خون و در نتیجه جلو گیری از افتادگی پوست

پاک سازی پوست

پاک سازی جهت رفع دانه های سر سیاه و سر سفید (کومدون ها) و از بین بردن سلول های مرده و صافی پوست، و بستن منافذ

پیلینگ

جهت رفع تیرگی و ضخامت اضافی پوست و درمان میکرو کمیدون ها