جزئیات شخصی
نام پزشک حیدر مسجدی
تخصص متخصص پوست ومو،زیبایی لیزر وجراحی پوست
تجربه 27+ سال
تحصیلات
تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محل اقامت تهران

بیوگرافی شخصی

متخصص پوست ومو،زیبایی لیزر وجراحی پوست، درمان پیشرفته زخم
* سال ۱۳۷۳-۱۳۷۵ مدیر هلال احمر ایران درصنعا، یمن
* سال ۱۳۷۶-۱۳۸۴ پزشک درمانگروهماهنگ کننده سل وبیماری های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری
* مترجم همزمان کنگره های بین المللی سل وبیماری های ریوی به زبان های عربی وانگلیسی
* سال ۱۳۷۸-۱۳۸۲پزشک مترجم وهماهنگ کننده هیئت پزشکی حج وزیارت
* سال ۱۳۸۳ گذراندن دوره پیشرفته زخم وسوختگی، کمپانی smith&nephew لندن وتا سال ۱۳۸۴ برگزاری بیش از۶۷ ورکشاپ عملی دراین زمینه درداخل وخارج از کشور
* سال ۱۳۸۴-۱۳۸۸ گذراندن دوره تخصصی پوست ودوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
* سال ۱۳۸۹ تاکنون مدرس زخم ودرمان پیشرفته زخم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
* پزشک متخصص ومشاور بیماری های پوست : بیمارستان های مسیح دانشوری، کسری، نیکان، نور افشار، تندیس، حضرت صدیقه س.
ترجمه و چاپ مقالات در مجلات داخلی وخارجی ‌